Wspieramy
rozwój edukacji

Fundacja

Jesteśmy Fundacją, która powstała z potrzeby mam poszukujących najlepszych możliwych form rozwoju i edukacji swoich dzieci. Odnowiony stary góralski budynek, w którym kiedyś odbywał się jeden z procesów przeróbki wełny – folusz – stał się symbolem działań łączących przeszłość z przyszłością. Udzielił nam się klimat miejsca, dzięki któremu zaistniała przestrzeń, w której szukamy nowych pomysłów na twórcze wykorzystanie naszych talentów oraz ciekawych rozwiązań edukacyjnych. Podstawą naszej działalności jest budowanie relacji we wspólnym procesie poznawania świata, w szczególności miejsca, z którego jesteśmy i jego tradycji, w poszanowaniu piękna i możliwości otoczenia, w którym się znajdujemy,

Nasza misja

Jesteśmy fundacją, która powstała aby inspirować i wspierać rodziny w szeroko pojętym rozwoju. Tworzymy przestrzeń i udostępniamy miejsce, w którym można wymieniać doświadczenia i działać w oparciu o ważne dla nas wartości, jakimi są: bliskie relacje, kontakt z naturą, sięganie do korzeni i ciekawość w zdobywaniu wiedzy. Zależy nam na zbudowaniu pokolenia, które będzie znało swoją wartość i miejsce w świecie a dzięki wyobraźni i odpowiedzialności było w stanie sprostać wyzwaniom tego świata i wspólnie go budowało.

Wydarzenia

Dla kogo
pracujemy?

Dla fundacji/stowarzyszeń,
które podejmują temat
edukacji, wzbogacania
edukacji, urozmaicania
edukacji, zmian w edukacji,
wszelkich form edukacji.

Dla instytucji lokalnych,
które szukają ciekawych rozwiązań
dla zagospodarowania czasu
wolnego turystów oraz
mieszkańców Gminy.

Dla kogo
pracujemy?

Dla osób/organizacji/fundacji/
stowarzyszeń, które szukają fajnej,
twórczej, ciekawej przestrzeni
do realizowania swoich zadań
w podobnych obszarach
zainteresowań.

Dla klas szkół publicznych
i niepublicznych, którzy mogą
tutaj poszerzyć/uzupełnić podstawę
programową, albo dowiedzieć się
rzeczy o których w szkole nikt im
nigdy nie powie.