Nasze miejsce

Folusz to budynek, służący do tradycyjnej obróbki wełny. Utkany materiał wełniany
jest ubijany (dzięki zewnętrznemu kołu, napędzanemu wodą) cały dzień, dzięki
czemu spilśnia się/filcuje i powstaje sukno, trwałe, ciepłe i nieprzemakalne. Z niego
górale robili gunie (płaszcze) i kłobuki (kapelusze).

Co robimy

spotkania tematyczne, panele
eksperckie dotyczące tematów
związanych z edukacją
pozaszkolną

warsztaty dotyczące podstawowych
umiejętności interpersonalnych, edukacji leśnej,
edukacji finansowej, związanych z tutejszym
regionem, warsztaty sportowe

otwarte wyjścia do lasu,
obserwowanie przyrody

pikniki i półkolonie

spotkania wspierające rodziców

warsztaty typu korki

Dlaczego FOLUSZ?

Po pierwsze dlatego, że odwołujemy się do tradycji. Każdy z nas ma jakieś korzenie i one mają znaczenie.

Żyjemy w ciągłości, a nie w oderwaniu od poprzednich pokoleń. To one w znacznym stopniu określają miejsce, w jakim jesteśmy dzisiaj (czasem je naśladujemy, powtarzamy wzorce, czasem wręcz przeciwnie - zaprzeczamy im, odcinamy się, tak czy inaczej, jednak nas określają). Są źródłem sprawdzonej wiedzy o sposobach przetrwania i rozwoju, nośnikiem wartości, które trwają w nas.

Po drugie dlatego, że praca folusznika odbywa się w bliskim kontakcie z szeroko pojętym otoczeniem.

Wybór miejsca na folusz, tak by sąsiadował z wartką wodą (która napędza koło), korzystanie z naturalnych materiałów w postaci drewna, a przede wszystkim runa owczego, jego jakość, kontakt z tkaczem, który przygotowuje tkaninę, to drobne elementy, składowe części procesu, każdy z nich wpływa na efekt końcowy. Nie da się przyspieszyć poszczególnych etapów, proces wymaga cierpliwości. Całość była zaplanowana tak, by siły naturalne służyły człowiekowi, a on by działał zgodnie z nimi, wykorzystując je, a nie wyzyskując, czy działając przeciw nim.

Wreszcie sukno, materiał zupełnie inny niż pierwotna wełna.

Zupełnie nowa jakość. Zbity, ciepły i nieprzemakalny. Tak sobie wyobrażamy efekty naszych działań. Wiele lat pracy, współpracy, cierpliwości, działania, bycia w ruchu, w kontakcie z przyrodą, ludźmi wokół, cierpliwego oczekiwania na efekty, zaowocuje rozwojem nas samych, naszych dzieci, rodzin i środowiska lokalnego, w którym działamy.